Loading...
Conditii de eligibilitate 2018-01-26T15:23:13+00:00

Grupul țintă este format din persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  1. intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban;

  2. își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunile mai puțin dezvoltate ale României, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia;

  3. au vârsta de minimum 18 ani

  4. poseda cetățenia română

  5. fac dovada domiciliului sau rezidenței in străinătate în ultimele 12 luni până la momentul înscrierii în grupul țintă

  6. au experiență în domeniul în care vor să deschidă afacerea (se încadrează în oricare din criteriile de mai jos):

f1. demonstrează experiență antreprenorială prin documente de înființare a unei societăți comerciale în străinătate, precum și prin documente care să ateste experiența specifică în domeniul în care dorește să inițieze o afacere prin intermediul programului

SAU

f2. demonstrează capacitatea tehnică și profesională printr-un contract de muncă sau de colaborare ori alt document similar, în domeniul în care dorește să inițieze afacerea vizată în cadrul proiectului

SAU

f3. demonstrează cunoștințele de specialitate prin documente recunoscute de statul român, care să ateste absolvirea de studii de specialitate în cadrul unor instituții de învățământ superior din străinătate, ori prin alte documente ce certifică absolvirea unor cursuri de scurtă durată în domeniul în care dorește să inițieze afacerea vizată în cadrul proiectului.

Top