Loading...
Întrebări 2018-02-08T17:12:25+00:00
 1. Este obligatorie participarea la cursurile de formare antreprenorială pentru a putea fi selectat în vederea finanțării planului de afaceri?
 2. În cadrul procesului de selecție pot participa și persoane care nu au participat la cursurile de formare antreprenorială organizate de beneficiarul contractului de finanțare în cadrul proiectului, dar care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile. Însă numărul acestor persoane nu va putea depăși 30% din numărul total de persoane beneficiare de ajutor de minimis acordate în cadrul proiectului.

 3. Care este documentația necesară pentru înscriere?
 4. Lista documentelor și formularelor ce trebuie completate și depuse se găsește în meniul Documente utile

 5. Cum dovedesc rezidența în străinătate?
 6. Lista documentelor ce pot fi folosite pentru a dovedi rezidența în străinătate se găsește în meniul Documente utile

 7. Cum dovedesc faptul că am experiență în domeniul în care doresc să-mi deschid afacerea?
 8. Lista documentelor necesare pentru înscriere se găsește în meniul Documente utile

 9. Pot participa în proiect dacă am deja o firmă în țara de rezidență?
 10. Da

 11. Unde îmi pot deschide afacerea?
 12. Prezentul apel este dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia), regiunea București-Ilfov fiind exceptată. Afacerea va fi deschisă în zona în care ai reședința/domiciliul.

 13. Participarea în program presupune întoarcerea mea în țară?
 14. Pentru cursurile de formare profesională nu este nevoie, ținând cont de faptul că acestea se desfășoară online. Dacă planul tău de afaceri va fi selectat pentru finanțare, acest lucru presupune întoarcerea în țară pentru o perioadă.

 15. Mă pot înscrie în mai multe proiecte de tip start-up diaspora?
 16. Nu. La înscriere vei semna o declarație pe proprie răspundere că nu participi în nici un alt proiect din cadrul Programului Diaspora Start-up. Însă programul Diaspora Start-up nu te condiționează dacă mai ai și alte firme înființate pentru care ai obținut finanțare prin alte programe de tip start-up. Condiția ce trebuie respectată este ca valoarea finanțărilor accesate prin ajutor de minimis să nu depășească cumulat suma de 200.000 Euro. Prin urmare, daca ai obținut 40.000 Euro prin programul Start-up Nation și vei mai obține 40.000 Euro prin programul Diaspora Start-up, vei fi in continuare eligibil pentru că nu ai depășit plafonul de minimis. Nu vei avea dreptul să soliciți finanțare pentru același tip de activitate.

 17. Care este modul de desfășurare al cursurilor de formare profesională?
 18. Durata programului de formare este de 42 de ore cu desfășurare on-line pe o perioadă de 2 săptămâni. Vei avea la dispoziție și materiale suplimentare pe care le vei putea parcurge off-line, în ritmul tău. Programul de formare pe zile și ore pentru fiecare grupă va fi publicat în platforma e-learning și pe site-ul proiectului.

 19. Care sunt ariile tematice acoperite de cursurile de formare profesională?
 20. Participând la programul de formare vei dobândi competențe antreprenoriale în următoarele domenii: Legislația aplicată mediului de afaceri în România; Managementul afacerii; Marketing și promovare; Strategia de dezvoltare a afacerii; Analiza macroeconomică și plasarea pe piață; Analiza cost-beneficiu; Analiza organizațională; Comunicare și tehnici de luare a deciziilor; Planificarea resurselor; Dezvoltare durabilă; Inovare socială.

 21. Ce tip de diplomă voi primi la finalul cursurilor?
 22. Vei primi un certificat de absolvire a cursurilor de formare antreprenorială emis de Management Business Expert SRL.

 23. Cum vor fi selectate planurile de afaceri?
 24. Planurile vor fi evaluate de un juriu în care vor fi implicați reprezentanți ai mediului de afaceri și ai patronatelor din aria de implementare a proiectului, cu respectarea principiilor de incompatibilitate și confidențialitate.

  Structura minimă a planurilor de afaceri:

  1. descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, activități, rezultate, indicatori);
  2. analiza SWOT a afacerii;
  3. schema organizatorică și politica de resurse umane;
  4. descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii;
  5. analiza pieței de desfacere și a concurenței;
  6. strategia de marketing;
  7. proiecții financiare privind afacerea.

  Lista codurilor CAEN și a cheltuielilor eligibile pentru afacerea ta poate fi găsită în meniul Documente utile.

 25. Care sunt cheltuielile permise în proiect?
 26. Lista cheltuielilor eligibile pentru afacerea ta poate fi găsită în meniul Documente utile .

 27. În ce domenii îmi pot deschide afacerea?
 28. Lista codurilor CAEN eligibile pentru afacerea ta poate fi găsită în meniul Documente utile .

 29. Care este modalitatea prin care va fi acordată finanțarea nerambursabilă?
 30. Vei primi banii conform cash-flow-ului propus în planul de afaceri. Într-o primă etapă vei putea primi maxim 75% din suma solicitată după care, dacă în termen de 12 luni faci dovada că afacerea ta a înregistrat un venit de aproximativ 10.000 euro vei primi și restul de 25% din suma solicitată în planul de afaceri. Banii îți vor fi virați în urma completării unor cereri de prefinanțare/cereri de plata, echipa noastră îți va oferi suport în pregătirea acestora.

 31. Pot fi eu unul din cei 2 angajați ai firmei pe care o deschid prin acest proiect?
 32. Da, poți să te angajezi pe tine pe unul din cele 2 locuri de muncă obligatoriu a fi create și susținute.

 33. În cât timp trebuie să implementez planul de afaceri?
 34. Planul tău de afaceri trebuie să acopere minim 24 de luni de activitate. Inițial vei primi maxim 75% din valoarea contractului de subvenție urmând ca dacă reușești să generezi un venit echivalent cu 30% din valoarea primită în primele 12 luni să primești și restul de 25%. Valoarea completă a subvenției trebuie să o consumi în maxim 18 luni de la semnarea contractului de finanțare.

 35. Mă pot asocia cu o altă persoană în firmă?
 36. Da, poți să te asociezi cu o altă persoană care la randul ei îndeplinește condițiile de eligibilitate cu condiția ca tu să deții pachetul majoritar de părți sociale. Însă tu trebuie să fii administratorul firmei.

 37. Care trebuie să fie capitalul social al firmei pe care o deschid prin proiect?
 38. Firma pe care o deschizi trebuie să aibă capitalul social minim, care în cazul unui SRL este de 200 RON.

 39. Ce se întâmplă dacă afacerea nu merge?
 40. După înființare, întreprinderea nou creată trebuie să-și continue activitatea pentru o perioadă de minimum 18 luni, dintre care minimum 12 luni de implementare a planului de afaceri. În cele 6 luni ulterioare vei asigura continuarea funcționării afacerii și vei menține ocuparea locurilor de muncă create. Daca totuși nu reușești să atingi cifra de afaceri previzionată în planul de afaceri, nu va fi o problemă. Important este ca afacerea să funcționeze si să desfășoare activitatea pentru care a primit finanțare. În cazul în care totuși trebuie să închizi afacerea mai devreme de 3 ani de la finalizarea proiectului, va trebui să returnezi sumele primite prin contractul de subvenție.

 41. Cât trebuie să țin firma și angajații?
 42. Vor fi finanțate planurile care propun afaceri ce se dezvoltă pe un orizont mai mare de timp. Dar, prin contractul de subvenție ești obligat să păstrezi firma activă și 2 angajați pentru minim 24 de luni de la înființare.

Top