Loading...
Parteneri 2018-01-31T12:09:59+00:00

Organizația Națională a Persoanelor cu Handicap din România (ONPHR)

Scopul principal al ONPHR constă în crearea condițiilor favorabile pentru egalizarea șanselor în vederea afirmării și integrării depline a persoanelor cu dizabilități din România la toate nivelurile vieții comunitare: social, profesional, educațional, cultural, sportiv etc. Acest scop vizează schimbarea destinului persoanelor cu dizabilități, promovând conceptul de viață independentă pentru toți și participare neîngrădită la viață socială.

Rolul Federației ONPHR – Organizația Națională a Persoanelor cu Handicap din România – este de a reprezenta la nivel național și a apăra interesele persoanelor cu dizabilități în toate deciziile care le pot afecta.

Federaţia O.N.P.H.R implementează, în calitate de lider, proiectul “Diaspora Biz, finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 –  Axa prioritară 3 “Locuri de muncă pentru toţi”.

Proiectul face parte din Diaspora Start-Up, se implementeaza in cadrul unui parteneriat si se derulează la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare din România, mai putin regiunea București – Ilfov.

Grupul țintă este reprezentat de persoane stabilite în diaspora, care doresc să inițieze o afacere in Romania.

Condițiile de eligibilitate sunt:

 • cetățenie română;
 • domiciliul sau reședința în străinătate în ultimele 12 luni până la momentul înscrierii;
 • experiență de muncă sau studii în străinătate în domeniul în care aplicantul dorește să deschidă afacerea;
 • intenția de a deschide o afacere non-agricola în mediul urban (cu excepția regiunii București-Ilfov);
 •  vârsta minimă 18 ani.

Obiectivul general al proiectului îl constituie promovarea antreprenoriatului și susținerea înființării de întreprinderi cu profil non-agricol în zona urbană din regiunile mai puțin dezvoltate ale României de către români aflați în diaspora.

 Beneficiile participanților includ:

 • finanțare nerambursabilă de 40.000 euro;
 • formare online în domeniul antreprenoriatului;
 • consiliere, sprijin și mentorat pentru toate persoanele selectate în vederea înființării firmelor.

includerea intr-un cluster (HUB) de business

Management Business Expert SRL

Management Business Expert SRL oferă servicii de informare și consiliere persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, precum consiliere în dezvoltarea afacerii dumneavoastră.

Conform politicii în domeniul calității, Management Business Expert S.R.L. își propune atingerea următoarelor ținte și strategii:

 • Diversificarea ofertei de instruire din cadrul firmei;
 • Diversificarea ofertei de formare pentru funcționarii din administrația publică;
 • Creșterea ratei de integrare pe piața forței de muncă a absolvenților de la cursurile de perfecționare prin oferirea de pachete de instruire complexe care sa le asigure competențe suplimentare;
 • Stabilirea de noi contracte cu agenți economici;
 • Participarea la programe naționale.

Asociația de Marketing a Studenților din România (AMA)

Asociatia de Marketing a Studentilor din Romania este o organizatie studenteasca care se adreseaza cu studentilor preocupati de domeniul marketing si care promoveaza drepturile si interese studentilor in mediul de dezvoltare prefesional, educational si cultural. Asociatia a debutat in cadrul Facultatii de Marketing din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, insa are membrii in toate centrele universitare majore din Romania.

Asociatia doreste sa contribuie activ la dezvoltarea mediului universitar din domeniul marketing, sa stimuleze educarea in conditii performate, prin sprijinirea corelarii mediului academic cu mediul de afaceri, precum si orientarea invatamantului si cercetarii din domeniul marketing catre nevoile reale ale economiei.

Printre evenimentele si activitatile Asociatiei de Marketing a Studentilor din Romania se numara competitia ASE Student Run, proiectele SmartStart, DiasporaBiz, organizarea de evenimente de tip “porti deschise” si organizarea a diferite evenimente pentru studenti (concerte anuale de colinde in Aula Magna ASE, evenimente Meet & Greet la inceputul anilor de studii, campanii de sprijin a celor in diferite situatii dificile).

Pe termen lung, Asociatia de Marketing a studentilor din Romania isi propune sa utilizeze toate resursele necesare in vederea cladirii unui viitor profesional de calitate pentru tinerii specialisti in domeniul marketing.

Top